Stam Doornik (van Daalen)

Johan van Daalen als militair in WO I

Stamboom familie van Daalen (Stam Doornik).

Deze familietak begint in de oude vestingstad Doornik (Tournay), gelegen in het zuiden van België tegen de Franse grens aan. Voor een verslag van de ontwikkeling van onze familie verwijs ik naar het artikel over onze familiegeschiedenis. Voor mijn wetenschappelijke hypothese om nog verder in de tijd terug te kunnen komen verwijs ik naar het artikel met de titel 'Hypothese'. Over een aantal andere voor onze familie belangrijke periodes heb ik ook artikelen geplaatst. Over de inhoud daarvan volgt hieronder ook een korte uiteenzetting. De artikelen zelf treffen jullie ook aan de rechterkant van dit scherm aan.

De in 1771 in Tournay (Doornik) geboren Anthony van Daalen is in de Franse tijd (de periode van de patriotten en bevrijders) verhuisd vanuit de oude vestingstad Doornik naar de oude vestingstad Naarden. Destijds een wereldreis. Meer over deze periode vinden jullie ook aan de rechterkant van het scherm onder de titel "Patriotten en bevrijders".

Mijn betovergrootvader Anthony van Daalen is door de in de periode na de Franse bezetting opgerichte "Maatschappij van Weldadigheid" als soldaat vertrokken vanuit zijn toenmalige woonplaats de oude vestingstad Naarden naar de strafkolonie in Veenhuizen bij Norg in Noord-Drenthe. Daar heeft hij zijn vrouw Johanna Steenhouwer ontmoet, die toen nogal wat weeskinderen had. Samen hebben zij een zoon gekregen, mijn overgrootvader Johannes van Daalen. Mijn betovergrootvader heeft na zijn latere overplaatsing naar Leeuwarden een brief geschreven naar het toenmalige gemeentebestuur van de stad met het verzoek Johanna en haar kinderen naar Leeuwarden te mogen halen om zich over hun te ontfermen. Meer over de "Maatschappij van Weldadigheid" vinden jullie ook hiernaast.

Mijn grootvader is tijdens de eerste wereldoorlog gelegerd geweest aan de Nederlands-Belgische grens. In die periode heeft hij (bescheiden) gevolgen gehad van de Spaanse Griep, die toen heerste. Als gevolg daarvan heeft hij en na zijn dood mijn oma daardoor nog een klein aanvullend pensioen gehad als schadevergoeding.

Additional information